Thoes
Vernijen veur eten, toal en swienen
(Uut de rieg Grunneger in de Raandstad)


Zo aan t ìnd van t joar heb ik wat vroagen dij mie bezig hollen.
Ik vroag mie bieveurbeeld òf wat er loos is mit de Grunneger aaierbal: is dij schilderij van d'aaierbal op de koademure aan de Spilsluzen nou per ongeluk opsierd mit de Rötterdamse vlage of speult Rötterdam onder ain houdje mit dat streetart-collectief uut Almere om zich op n slinkse menaaier aigender te kinnen nuimen van dit cultureel aarfgoud uut Grunnen?
En binnen t nou de Grunnegers dij overlopen van enthousiasme veur dij nije culinaire vondst van de pizza aaierbal of binnen t de mensken dij in Stad op veziede binnen of dij der waarken? Dit zulfde vroag ik mie òf bie dij nije sukkeloarepe mit n vleugje aaierbal.
Ook t gebruuk van t woord ‘puutje’ ropt vroagen bie mie op: toun ik nog in de pervinzie woonde en n puutje patat bestelde din kreeg k n puntzakje mit patat. Ook n puutje mit slik was beslist gain taze vol. As ik nou n puutje patat bestel krieg k volgens de initiatiefnemers van de nije Stadswandeling Puutje n haile taze vol. Da's nait goud veur de gezondhaid liekt mie. Omdat ik al n tiedje in de Raandstad woon en nait meer doagelks mit Grunnegers in contact bin, ging k even twieveln of der meschien sproake is van veraandern in de Grunneger toal dij mie ontgoan is. k Heb ook ale woordenbouken der nog es even op noakeken moar t Nederlandse woord ‘tas’ wordt vertoald mit taske, madde, mat, taas, taze, moar naargens lees ik puutje. Zol dat meschien te moaken hebben mit dij twij lokoale ondernemens, I Don’t Know en Treasure Events Groningen, de bedenkers van de nije Stadswandeln? Ze willen Stad op de koarte zetten en dat is positief vanzulf, moar bie t bedenken van noamen liekt mie dat t gebruuk van de Grunneger toal moar biezoak was.
Kin dat: Swaarte Zotterdag noa Black Friday? Stad het zien aigen variant op Black Friday, en wel op zotterdag, de dag dernoa. t Pebliek kin op dij dag van alerlie prezentoatsies groalen in de winkels en de horecazoaken in de binnenstad. Dat is vanzulf n positieve ontwikkeln moar toch, t Grunneger antwoord is Lutje Lokaal. Was Lutje Lokoal of om mien part Swaarte Zotterdag nait beter west?
Op t leste nog ain vroage: wat kinnen swienen wat nijmoodse apperoaten nait kinnen? Zowel Universiteit Grunnen as vlaigveld Schiphol hebben wel op n haile specioale menaaier t nut van swienen inzain.
De universiteit het swienen inzet om de berenklaauw op de Zernike Campus te bestrieden. Ze vreten d'haile plant op mit worrel en aal. Mit mesienes kin dat nait zunder dat de grond dichtslempt.
Schiphol het n nije menaaier vonden om vlaigtugen te beschaarmen tegen aanvoarens mit vogels. De swienen mouten de vogels òfschrikken en oogstresten opeten zodat vogels der niks meer te zuiken hebben.
Hou t òflopt mit de vijholderij in ons laand mout oetblieken in de toukomst, moar de swienen goan n golden tied tegemuide.


Wim Blaauw