Thoes


Uutleerd

Appie denkt al n tied geregeld noa over zien levent en de toukomst. Hai is nou vaarendatteg joar en veur zien gevuil het e nog nait veul beriekt. Niks biezunders, teminzent. Joa, hai het n boane as loodgaiter. Moar hai het t gevuil dat der aanswat veur hom weglegd is. Ruumtevoarder, politicus of zanger huift nait wat hom betreft. Moar om nou de rest van zien levent verstopte òfvoerbuizen te reperaaiern, liekt hom ook gain fijn veuruutzicht.
Zien ollu hebben hom aaltied veurhollen dat e zoveul meugelk stedaaiern mos. Moar joa, din most wel waiten wast worden wilst. En doar zit nou net zien perbleem. Hai het noeit waiten wat of hai worden wol.
Nou binnen der hail veul jongens dij t zulfde worden willen as heur pa, moar Appie zien pa was ain van d'eerste zzp'ers in t laand. Hai dee van alens woardat hai moar wat mit verdainen kon. Zo was hai stroatemoaker, moar ook timmerman, stikkedoor, schilder en alens wat hai ook dee, doar was hai noeit enthousiast over en t leek Appie din ook niks. In de joaren dat Appie op schoul zat, kreeg hai veul twievels bie de leroaren dij hom les gaven. d'Aine zee van: 'Prachteg dat leren, moar vergeet nait dat dien kerakter en dien wilskracht te minzent zo belangriek binnen om te sloagen in t leven.'
d'Aander was van mainen dat ast gain fouten meer moakst, dast din ook niks meer leerst.
Weer n aander docht dat t der in t leven om gaait dast slim bist. 'Ast de goie vroagen stelst, din krigst goie antwoorden,' zee dij der bie. As Appie zo’n meester heurde din vruig hai zoch voak wel es òf of dij zulf wel wat leerd haar of dat dij überhaupt wel noar schoul west haar.
Nee, leren was nait zien favoriete oaventuur en t gevolg is wel, dat hai gain diploma aan de mure hangen het.
n Goie vrund adviseerde hom n tied leden, dat t goud wezen zol om ains even n break te nemen. En dat hai din es even de tied nemen mos om zien gedachten goan te loaten over zien levent en wat hai doar mit wil. Es even noadenken over zien toukomst. t Kwam derop neer dat hai es uutfeugêln mot wat of hai wil mit de rest van zien levent. Aigenliek mos hai n dreum hebben om noa te joagen.
Moar betaikent dat din dat hai weer leren mot? Mos hai aigenliek nait krek bliede wezen dat hai gain dreum het om noa te joagen? Appie huvert bie de gedachte dat hai elke dag vechten mot om ain of aander onhoalboar doul te berieken.
Noatuurlek, n mens mos leren hou of e veur zochzulf zörgen mos, hou of e aan zien eten kommen zol en hou of e onderdak kriegen mos, moar most nou echt van de waige tot aan t graf op schoul zitten? n Mìns is toch nait allinneg moar op de wereld om te leren?
In zien eerste levensjoaren was e drok mit lopen leren, proaten leren, leren dat e zien behuiftes nait in de broek dee. Toun e dat n beetje onder de knije haar, mos hai leren hou of e zien klaaier aantrekken mos en hou of e zien veters dicht moaken mos. Toun mos e fietsen leren. Doarnoa mos hai lezen en schrieven leren. En toun kwam t mement dat hai n vak leren mos.
Hai herinnert zoch de veule mementen woarop t hom nou juust verboden wer om dingen te doun dij hai leerd har. Dat begon al op hail jonge leeftied, toun zien ollu hom lopen en proaten leren deden. Nait veul loater mos hai op bepoalde mementen juust stil zitten blieven en zien mond holden.
Nee, veur Appie staait t vast dat t leven n stuk aangenoamer is, ast die nait zo drok moakst. Huifst as mìns ook nait ales te begriepen. Der binnen nog genog dingen te doun woarst nait veur leren huifst.
Tied dij veurbie is, komt noeit meer trogge. Appie zien rezelvoatsie staait vast: hai gaait tied moaken veur n mooi leven.

Wim Blaauw