Thoes
O P R O U P

Kreuze is op zuik noar nije redakteuren
m.i.v. jannewoarie 2023

De redaksie van Kreuze het t veurnemen om noa t verschienen van Kreuze 100 heur waark deel te leggen. Doarom binve op zuik noar ain of meer redakteuren dij ons waark overnemen willen.

Waarkzoamheden:
In ontvangst nemen, noakieken en zoneudeg bewaarken/verbetern van ingezonden teksten.
Zoneudeg n oproup doun aan lezers veur t insturen van nij waark.
Rondzendbraif (pdf) opmoaken en ter kontrole veurleggen aan de schrievers.
Webstee opmoaken veur publikoatsie.
Beheer van de webstee.
Beheer van de facebook-bladzie.
Beheer van adresliest (e-mail) van lezers en schrievers.

Van joe as nije redakteur(en) wordt verwacht dat je:
Laifhebber binnen van t geschreven Grunnegs.
Biedroagen willen aan de instandholden en verspraaiden doarvan.
Haart hebben veur de Grunneger streektoal in aal zien varianten: Hogelaandsters, Oldambtsters, Stadjers, Veenkolonioals, Westerkwartiers, Westerwolds …
Ervoaren hebben mit Grunnegs lezen en schrieven.

Ons oetgangspunt veur t noakieken/verbetern van de spèllen binnen de regels zo as dij deur perf. Siemon Reker op schrift steld binnen in t boukje Groninger Spelling (Stichting t Grunneger Bouk, 1984). Veur de zinsbaauw is t bouk Groninger Grammatica In Kort Bestek (Vliedorp, 2021) van Klaas Pieterman n goud noaslagwaark. Meer kennis van t Grunnegs en ervoaren mit teksten redigeren binnen nait strikt noodzoakelk, mor is wel aan te bevelen.

Kreuze is n tiedschrift veur en deur laifhebbers van de Grunneger schrieftoal. Elkenain kin en mag schrieverij insturen, of je der nou net mit begunnen of dat je der al n zet mit aan loop binnen. In t blad is stee veur elke vörm van schrieverij. t Huift nait per se op literair nivo, oardeghaid aan t schrieven staait veurop. As t mor in t Grunnegs is. Kreuze verschient zes moal in t joar, rond t begun van d'oneven moanden.

Veur reaksies en meer infermoatsie kin je ketakt opnemen mit Henk de Weerd (henk@kreuzekeuze.nl) of Bert Wijnholds (bert@kreuzekeuze.nl).

Redaksie