Thoes
Wat Aans! & Wia Buze lanceren videoclip Grunnegs Hoop


Vleden week is din endelk de laankverwachte videoclip Grunnegs Hoop van Wat Aans! & Wia Buze oetkommen.
t Is de nije en ook de leste single van t gelieknoamege album van Wat Aans!
De clip is de grootste produksie ooit van Wat Aans! en is bedocht en moakt door filmmoaker Paul Bezuijen van t Hoogezaand. Aal wat ons prachtege pervinzie bezigholdt, wat t mooi moakt en wat t lelk moakt komt noar veuren: t Grunneger wezen, t dialekt, de Grunneger omgeven. Hol t in stand en blief veuraal groots op dizze prachtege pervinzie. Hol hoop, Grunnegs Hoop.
Dizze soamenwaarken is tot stand kommen deur RTV Noord-verslaggever Niiwino Geertsema. Dou hai in de kroug zat, haar hai t idee dat Wat Aans! & Wia Buze n prima kombinoatsie wezen zol. Dou hai de dag doarop wakker wer, von hai t idee nog aal goud en het baaide pertijen vroagd of ze t zitten zagen. Zowel Wia as Wat Aans! wazzen enthousiast en Grunnegs Hoop is t oetendelke rezeltoat.


Bekiek de clip van Grunnegs Hoop op Youtube.
Beluuster Grunnegs Hoop op spotify.
t Album Grunnegs Hoop verscheen in 2019. Van dit album verschenen eerder de singles Roelfina, Ik Ben Een G en WOAROMDATTEN!?

Wat Aans! bestaait oet Rik Baptist en Teun Heuvel. t Duo won 2017 mit Trilploat de Bosklopper Bokoal en (gedaild mit Erwin de Vries) de Bé Wever Beker. Doarmit waren ze de grode winnoars van t Bosklopper Gala. In 2018 wonnen ze vernijs de Bé Wever Beker, veur t nummer Sjomp. In 2019 won Wat Aans! de Grunny, de joarliekse pries van RTV Noord veur Grunnegers dij zoch verdainstelk moakt hebben veur de Grunneger meziek.

Webstee Wat Aans!: wataans.


Engelien is de nije single van Kriegel


In oktober, tiedens de Kinderboukenweek, komt t Grunnegstoalege prentenbouk Hen Engelien oet. Hen Engelien is n bouk veur d'alderklaainsten, schreven deur Rients Faber. t Bouk is verrazzend en speuls, omreden dat t prachtege foto’s van t Grunneger laandschop kombineert mit mooie illustroatsies
. Ter promootsie brengt d'auteur soam mit zien nije band Kriegel alvast de single Engelien oet. t Was de bedoulen der n kinderlaid van te moaken, n klaain mitzinglaidje. Mor in de studio het de band, net as Hen Engelien, ook kozen veur t oaventuur. Doardeur is Engelien oetgruid tot n lekker dansboar blues-rock nummer mit verschaaiden toeters en bellen.
Veur de muzikoale juf of meester dij de klas ais even flink op zien kop zetten wil, zel achterin t prentenbouk de songtekst mit akkoorden te vinden wezen.

De band Kriegel bestaait oet: Jorgen Middel (Gitaar), Hans Nooitgedagt (Drum), Erwin Blokzijl (Bas gitaar) en Rients Faber (Zang)

Over t prentenbouk Hen Engelien

Aargenswoar op t Grunneger pladdelaand woont Hen Engelien. Elke mörn as de boer bie zien hounder komt, is Engelien verswonnen. As hai aan t ende van de dag weer bie zien hounder kieken gaait, zit ze weer netjes op heur stee in t hok. Asof ze nooit vot west is, zit ze op stok, mor bie Engelien ligt nooit n aai. De boer begript der niks van. ‘Waar gaait Engelien elke dag noartou? En woar loat Engelien toch altied heur aai?’
Engelien gaait stiekem mit de bus noar Stad. Hier komt ze aal stadse vogels in de muit. Zo eet ze patat mit doeven en drinkt thee mit muzzen. ‘n Hen dij mit de bus noar Stad gaait … dat kin toch nait? Hoe dut Engelien dat?’

kriegel-band.nl.


Taiken in op n nij bouk van Bé Kuipers over de zummer van 1959


Schriever Bé Kuipers oet Sauwerd wil eerdoags n nij bouk oetgeven. Van t veujoar het Kuipers t waark òfrond aan zien nijste bouk: De zummer van ’59, n oogstverhoal oet noadoagen van herenboeren op t Hogelaand. t Zel oetgeven worden bie oetgeverij NoordProof in Beem en zo as t nou liekt is prezentoatsie begun oktober.
Kuipers zien eerdere Grunneger bouken Òfzain en ienlevern (1999) en Gekmanswaark (2017) binnen oetgeven deur Stichten t Grunneger Bouk in Scheemde. Schaande genog kin dizze stichten t manuscript van De zummer van ’59 … nait eerder as ien 2020 oetgeven. Omreden dat t verhoal zok persies 60 joar leden òfspeult, wil Kuipers geern dat t bouk juust dit joar oetkomt en wil hai nou zien bouk oetbrengen bie n zulfstandege oetgever. Boetendes, dit joar was t ook n haile dreuge en waarme zummer, dat paast ja net.
Om oetgoave van t bouk meugelk te moaken is n veurintaikenaksie van start goan. Belangstellenden kinnen veur € 12,50 n exemploar van De zummer van ’59 … reserveren. Bie 150 intaikens kin oetgeverij NoordProof d'oetgoave deurgoan loaten. Doarnoa komt t bouk ook in de boukhandel te liggen veur de pries van € 15,00.
De zummer van ’59, n oogstverhoal oet noadoagen van herenboeren op t Hogelaand is rechtstreeks te bestellen bie oetgeverij Noordproof. Betoalen huift pas bie òflevern. Goa veur meer info en t bestellen noar de webstee van Noordproof.


Bert Hadders wint K. ter Laanpries 2018


De K. ter Laanpries 2018 wordt vrijdag 5 april oetlangd aan muzikant Bert Hadders. De pries bestaait uit 1000 euro en n bronzen beeldje van kunstenoares Natasja Bennink. De pries wordt sunt 1985 oetlangd aan lu en organisoatsies dij zuk verdainstelk moakt hebben veur de Grunneger toal en kultuur. Noamgever van de pries is schriever en politikus Kornelis ter Laan (1871-1963).

Volgens de jury verdaint Bert Hadders de pries veur zien nait òfloatende inzet op veule fronten veur de streektoalmeziek. In zien reaksie zegt Hadders: 'Groag moak k n stee vrij op bozzem veur dizze prachtege pries, dij veural zoveul weerd is deur alle veurgoande winnoars. Dat mien noam nou veur aaiweg verbonden is mit illustere veurgangers as Marcel Hensema, Hans van der Lijke en Jan Veldman, vervult mie mit grote trots. Bin der slim wies mit!’

Bert Hadders kreeg in 2013 de Grunny oetlangd veur zien verdainsten veur de Grunneger meziek. In 2015 won hai de DvhN Streektoalpries veur t album De Bosklopper Tapes. Ook in 2015 wer hai benuimd tot ambassadeur veur de Nedersaksische toal.

Op 5 april krigt Hadders de pries oetlangd deur SONT-veurzitter Hans Gerritsen in restaurant De Boerderij bie de Fraeylemabörg in Slochter.

Bekiek de liest mit eerdere winnoars van de K. ter Laanpries op Wikipedie.


Pim de Noues lanceert eerste Grunneger dichtbundel


As ain van de jongste hedendoagse dichters in t Grunnegs, lanceert Pim de Noues aankom week zien eerste volledeg Grunneger bundel. Verknocht aan de zee as hai is, zel Pim heur bie dizzze lanceren betrekken. Vanòf n schip zel d'eerste bundel deupt worden in de Waddenzee, woarnoa dizzze weer vaaileg mit noar hoes gaait.

De Grunneger gedichten van Pim binnen vernijend en doken op in verschaaiden medioa as t Dagblad van het Noorden, op poëzieplatförms en in bloumlezens van o.m. t Huis van de Groninger Cultuur.
Dit Grunnegstoalege debuut, Zulfkaant, verschient bie oetgeverij Vliedorp en zel van d'haand goan veur bloots 7,50 per exemplaar. Mit n veurintaiken wait je joe verzekerd van n bundel.

Flaptekst Zulfkaant

Pim de Noues (1979) wer geboren ien Grunnen en holdt van rust en drokte; roegte en kaalmte; klaai van polder en noflekhaid van Stad.

Gedichten schreef er al n zetje ien t Nederlands, eer ook ien zien mouderstoal gevuilens woord werden. Waark van hom verscheen ien t Dagblad van het Noorden, Oader, Toal & Taiken en Kreuze. n Moal of wat won hai n pries mit n gedicht.

‘Zulfkaant’ is zien eerste hailendaal aigen bundel en schetst n twijdailen tussen gedachten en gevuil, boeten- en binnenkaant, t heldere en t duuster.Verhoalenbundel Tied veur dieverdoatsie van Nico Torrenga verschenen


Lesten dingsdag 16 oktober debuteerde Nico Torrenga oet n Daam mit Tied veur dieverdoatsie, n oetgave van Noordboek. Dit Grunnegstoalege bouk bevat körte verhoalen, voak mit n laag, sums mit n troan, over t wel en wee van Wubbe en Jannoa Tillemoa.

Torrenga geniet de leste joaren gruiende bekendhaid as schriever van toneelstukken. Zien kluchten worden deur verschaaiden gezelschoppen zowel binnen as boeten Grunnen speuld.

Over t bouk: Stap in de wereld van Wubbe en Jannoa Tillemoa, n wereld vol van doagelkse sleur, prakkezoatsies, hilarische veurvalen … en joa … ook gezoes van Jannoa aan Wubbe zien kop. In Tied veur dieverdoatsie beleven ze van ales, soam mit aal dij heur laif binnen.

Over de schriever: Nico Torrenga (1971) schrift toneelstukken in t Nederlands en t Grunnegs. Ook publiceert hai geregeld Grunnegstoalege verhoalen in Toal en Taiken, Kreuze en Dideldom.

Tied veur dieverdoatsie is verkriegboar bie joen boukhandel en bie oetgeverij Bornmeer | Noordboek, Hellingbaas 1, Gorredijk – T. 0513 490 319 - info@bornmeer.nl - www.bornmeer.nl

Tied veur dieverdoatsie
ISBN: 978-90-5615-4806
Schriever: Nico Torrenga
Bladzieden: 160
Oetvoeren: paperback
Pries: € 15,00


Gedichtenbundeltje van Nelleke van Vliet verschenen


Lestdoags is n gedichtenbundeltje van Nelleke van Vliet verschenen bie oetgeverij Vliedorp in Houwerziel.
In Worreld ien licht en roemte stoan o.m. gedichten dij in t digitoale Grunneger tiedschrift Kreuze verschenen binnen.

Nelleke van Vliet gruide op ien t westen van Nederland. Sunt dat zai ien 1977 ien Stad te wonen kwam ontdekte ze stoaregaan t eigene van Ommelanden en heur bewoners. Der gruide besef van de verbonnenhaid van toal en landschop. Zai volgde n cursus Grunnegers om vertraauwd te roaken mit dij toal en schrift nou ien t Hogelandsters over wat heur rakt in Ommelanden, onner heur rondraaizen weg.

Worreld ien licht en roemte is in bepaarkte oploage oetgeven en is veur € 8,75 verkriegboar bie oetgeverij Vliedorp:'zolderman.nl.' .
#TeamSjomp prezenteert vanDelden

Vanòf nou is de debuutsingle oet van d'eerste artiest bie #TeamSjomp: vanDelden, n doodnormoale sjomp oet Sapmeer en dat loat e zain en heuren in Lekker Miezulf.

#TeamSjomp is t ploatenlabel van t duo Wat Aans! Hiermit richt Wat Aans! zoch nait meer bloots op zochzulf. Mit #TeamSjomp willen ze meer diversiteit geven aan de Grunneger meziek. vanDelden is d'eerste artiest dij taikend het bie #TeamSjomp en zien debuutsingle via t label oetbrengt. Zo as gewoon bie Wat Aans! bevat Lekker Miezulf veul humor, n vroleke melodie en vanzulf n schiere videoclip.

Bekiek en beluuster Lekker Miezulf op YouTube: Youto.be
Lekker Miezulf is nou te streamen, te kopen en te downloaden via verschaaiden digitoale kenoalen.


‘Hai hai' is de nije single van Marlene Bakker


>
Marlene Bakker het mit 'Hai hai' de daarde single van heur debuutalbum 'RAIF' oetbrocht.

Sums gaaist n stried aan mit aandern, mor oetèndelk bestaait zo'n stried voak allenneg in dien aigen heufd en most hom mit diezulf aangoan. Dat is woar t nummer over gaait. t Schrieven en zingen van laidjes waarkt therapeutisch veur Marlene. Dat komt benoam noar veuren in 'Hai hai', woarin ze letterliek frustroatsies van zuk òfschreven het. Wat dat aangaait het meziek moaken overainkomsten mit smeden, dat ook therapeutisch waarkt. t Proces van smeden is symbolisch n stried mit t iesder. Slagst aal dien woede oet op t iesder of worst ain mit t smeden en genietst van t proces?

De videoclip veur 'Hai hai' is, nait haldaal touvaleg, opnomen in de aiwenolde smederij van Ron Caspers in Waarvum. Ron en zien waarknemers Jesse en Alan figureren ook in de clip. De clip is opnomen i.s.m. Ronnie Zeemering. t Was n stille wìns van Marlene om ooit n videoclip in dizze smederij op te nemen, dij kon mit 'Hai hai' vervuld worden.

'Hai hai' is te beluustern via Spotify, iTunes en Soundcloud. De videoclip is te bekieken via YouTube.

'Hai hai' staait ook op Marlene heur veulgeprezen debuutalbum 'RAIF'. t Album kreeg n 5 steerns-recensie in t Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, n 8 woarderen in de Platomania en 4 steerns in de MusicMaker. Bestel 'RAIF' (op CD €15,- of op vinyl €25,-). via marlenebakker.nl. Doar is vanzulf meer info te vinden over Marlene Bakker, mit o.m. n overzicht van heur geplande live-optredens.

Marlene Bakker is n opvalende verschienen in t Grunnegstoaleg circuit. Jong, vraauw, aigenzinneg en zegend mit n prachtege stem. Heur aigen waark bezörgt heur n hail aigen stee binnen de Nederlandse meziekboudel. d'Eerste single 'Waarkhanden' beroakte nummer 1 in de Noord 9 van RTV Noord en kreeg de Bosklopperbokoal veur beste Grunnegstoalege single van 2017.