Thoes
Moi Grunnen


Mit de slogan 'Der gaait niks boven Grunnen' … nee, wacht even … 'Er gaat niets boven Groningen' pebaaiern we elkenaine dij nait uut ons pervinzie komt, de veurdailen van dat mooiste stukje Nederland onder d'aandacht te brengen. De slogan wordt al ruum datteg joar bruukt. Moar óf de boodschap dat Grunnen hail wat te baiden het op t gebied van woonderij, studaaiern, ondernemen en recreëren, wel overkomt bie mensken van buten de pervinzie dat vroag ik mie òf. Hier in de Raandstad overheerst t nijs over de gevolgen van de gaswinnen en de muizoame schoadeòfhandeln. En t is biezunder begrodelk dat zoveul positieve zoaken zodounde n beetje ondersnijen en nait echt aandacht kriegen in de rest van t laand. Dij zoaken binnen der toch genog en ik nuim der moar even n poar:
- Grunn loopt veurop in d'ontwikkeln van woaterstof as energiedroager;
- In t innovoatie- en duurzoamhaidsinitiatief NXT Airport, woar Groningen Airport Eelde
  n belangrieke rol in speult, wordt waarkt aan prejekten dij richt binnen op de
  verduurzoamen van de luchtvoart;
- Op n weg bie de klimoatproeftune op de Zernike Campus ligt 60 meter specioal asfalt
  wat per joar zo’n 20 tun CO2 opruumt;
- Hoogezand het n wereldprimeur mit n pilot woarbie n drone inzet wordt om
  automoatisch veurroaden in t maggezien te tellen mit behulp van 5G;
- Hanzehogeschool Groningen het t veur mekoar kregen dat de Andes-lupine in
  Europa verbaauwd worden mag. De lupine is n alternatief veur soja en is ook
  biezunder geschikt veur duurzoame en circulaire akkerbaauw;
- Mit de Pieter Smitbrogge tussen Winschoot en Blaauwestad het Grunnen de langste
  fiets- en voutgangersbrogge van Europa.

Dit binnen aalmoal nijsfaiten dij ik uut Grunneger nijsmedia hoal. In de media uut de Raandstad lees en zai ik doar nait zo veul over. Nog even ain poar nijsfaiten:
- Onderzuik in opdracht van t Nationaal Programma Groningen (NPG) loat zain dat t
  imago van Grunnen beter is as de inwoners van Grunnen zelf denken. Toch scoort de
  pervinzieop aspecten rond de aantrekkelkhaid van ondernemen en woonderij en zölfs
  studaaiern nait hoog bij de nait-Grunnegers;
- Bedrieven buten Grunnen zain Grunnen nait as n aantrekkelke vestigingsploatse.
  Grunnegers zulf vinden de kaans om n boane te vinden t minst staark.
  Nait-Grunnegers vinden dat ook. Moar ook woonderij en t opgruien in Grunnen liekt
  veul nait-Grunnegers nait aarg aantrekkelk;
- Demogroafisch bekeken is Grunnen wieduut de jongste stad van Nederland.
  Naargens leven zoveul mensken tussen de 15 en 40 joar as hier;
- In de joaren zeuventeg van de veurige aiw was t bienoa doan mit t Grunneger Peerd.
  n Grunnegse, waarkzoam bie d'akkedemie, veurkwam dit moar net. Vanòf toun ging t
  langzoam beter. En nou gruit de vroag noar Grunneger peerden om de braide
  inzetboarhaid,betraauwboarhaid en t nöchtere kerakter van de peerden;
- Aanders dan dat t imago-onderzuik van het NPG zain loat roakt de pervinzie
  Grunnen meer in trek bie inwoners van de Raandstad. Aal voaker verhuzen
  Randstedelingen noar Grunnen as gevolg van de slempege woonderijmaarkt in de
  Raandstad. t Aantal hieptaikaanvroagen in de pervinzie Grunnen is in 2020 oplopen
  mit 35 procent.

Marketing Groningen wil d'economische kracht van Grunnen beter veur t voutlicht brengen om op dij menaaier bie te droagen aan t verzilvern van d'enorme kaansen dij der liggen veur de Grunneger regio. Is t n gekke gedachte as t NPG doar bie aansluut en dat ze de krachten bundeln goan? Ik bin der van overtuugd dat t din te vlocht komt.
En dij Raandstedelingen huiven echt nait veul te leren. Ze huiven zoch allain moar aan te leren dat t normoal is om te grouten.
Ik zai t veur mie: n Amsterdammer dij op n Grunneger Peerd deur de pervinzie riedt en vrundelk tegen elkenaine ropt: 'Moi Grunn!'


Wim Blaauw

(oet de rieg Grunneger in de Raandstad)