Thoes
Kerstmis!


Klokslag aacht. Tiedens Midwinter begunt dag ien Leerms din zo’n beetje. Is ja ook laang duuster smörns. Mor nog evenkes en doagen worden vannijs laanger. Schane genog is der gain oetzicht op snij, aal op regen. Aiglieks heurt ter ja n dikke loag snij te liggen, zo as ie op kerstkoarten zain kinnen. Zo as ien vrougerdoagen. Zai t veur mie ien mien herinnerns. Stèl joe ais veur.
n Loag snij op sleepdak van ol smederij en op rooie pannen van nog ollere Donatuskerk, snij op grafstainen en op hegen rondom kerk, snij bovenop Leermster vlint, snij op gras en op pad en weg. Wat bandensporen der deur van auto’s en fietsen. Bomen wit van riep. Even loater zet zun haile boudel glìn ien schienwaarper. Joa, dat is pas winter.
Ankommend week is elkenain vrij, veul lu goan der din even tussenoet, even n raaiske moaken, lekker oet eten of gewoon op veziede. Mor dizze week het elkenain t nog slim drok. Ook ien mien kop is t drok. Schriefkederij zulf kost din meschain wel nait veul tied, mor kop mout aal leeg wezen om denken te kinnen. n Hail kerwaai om kop leeg te kriegen ien dizze tied, doar van ales nog mout. Mout omreden t kin. Kon t nait din huifde t ook ja nait. Kon der mor wat meer nait dizze tied, denk k sums wel ais.
t Gaait ons vandoag de dag apmoal goud, mor der is veul van doun en der mout zoveul oetzied zet worden nog. Ales mout ain mitmoaken, overaal aan mitdoun, t liekt wel of der nooit gain ho is. Nee zeggen blieft slim stoer. k Wil toch nog wat aan schrieven vandoag, n slim kört verhoaltje meschain, beste wìnzen mouten ook nog deur oet en aal zukswathìn, mor k wil ook ja n poar doagen biekommen van … joa, van wat aiglieks? Wereld is nait roazend moakt, mor wie denken vandoag de dag van aal.
Wiezulf moaken wereld mit nkander roazend. En woartou? Doar gaait t hìn, eer k ter op verdocht bin, zit k al weer achter computer en begun aan n gedicht over deksels roazende wereld.
k Mout aiglieks eerst mit kerstboom veur dörp aan loop. Mout mit nog wat jonges hoald worden en opzet en lampkes mouten der ien. Kerstboom komt aal joar stoef bie Leermster vlint te stoan. Lampkes blieven branden tot Drijkeunegen. Stroalen rusten oet as t nait waait en din binnen lu ook kaalm zo as t heurt ien dizze tied van t joar. Bie dikke wiend slingern lampkes wild hinneweer. Din wordt t lu votdoadelk ook roeg ien kop en is t doan mit kaalm overdenken van dingen. Lampkes slingerden òflopen joaren veul te veul veur elkenain. Loatve hopen dat t van t joar kaalm is mit slingerderij ien mien, mor ook ien joen binnenste. Din nog bloots wat snij der bie en kloar is Kees!
Kaalme midwinterdoagen, gelukkeg Nij-Joar apmoal en vree op eerde.

Nane van der Molen