Kreuze is n tiedschrift veur en deur lezers. Elkenain kin en mag wat insturen. Pebaaier t ook es! Hier hevve wat richtlienen veur hou wie t geern van joe kriegen..
 • Kreuze is n tiedschrift veur de Grunneger toal, wie ploatsen gain inzendens dij overwegend in aander (streek)toalen schreven binnen. Veur elke variaant van t Grunnegs is stee in Kreuze
 • Veur de goie spèllen kin je t beste oetgoan van de beknopte spèllenswiezer dij bie de Pervinzioale Schriefwedstried bruukt wordt:
  webloug
 • Wait je nait (sekuur) hou of je n woord schrieven mouten? Dat kin j'opzuiken in Siemon Reker zien buutswoordenboukje, dat ook op t internet te vinden is: groningsonline
  Doar kin j'ook oetgebraaidere spèllensregels vinden.
 • Richtlien veur t gebruuk van waarkwoorden is t boukje Hogelandster waarkwoorden van Christopher Bergmann en Hindry Schoonhoven. Let op: de Hogelandster spèllen van bepoalde waarkwoorden kin aans wezen as in aander variaanten van t Grunnegs. • Ófhankelk van t aanbod, kommen per schriever veur max. 2 verhoalen of 3 gedichten in n oetgoave van Kreuze. Wil je verhoalen en gedichten insturen, den is t maximum 1 verhoal en 2 gedichten.
 • Veur verhoalen is der n maximoale lengte van om en bie 1500 woorden.
 • As joen tekstverwaarker gain woorden tellen kin: mit t lettertype Arial in n formoat van 11 punten, kom je om en bie 2 bladzieden oet.
 • As je n aander zien tekst bruken of noar t Grunnegers omtoalen, vermeld den de noam van d'oorspronkelke schriever/dichter.
 • As je der n schiere (achtergrond)òfbeelden bie hebben, krieg wie dij geern as lös bestaand. As ie de noam waiten van de moaker, geern derbie vermelden.
 • Teksten kriegen wie geern as Word-document.
 • As joen schrieverij in Kreuze komt, krieg je de rondzendbraif as bewiesnummer toustuurd..
Biedroagen kin j'opsturen noar Henk de Weerd of Bert Wijnholds.
redaksie:

redaksieadres:

stroombraifkes:

tekst:


opmoak:


Atensheerd 114
9737 TE Groningen
Bert Wijnholds


Henk de Weerd
Bert Wijnholds


Henk de Weerd

Dizze keer:

Nijs
Klassefoto
Trijnko Pelgrim
Op zaikenbezuik in t zaikenhoes
Ab Detmers
Votmovveld
Nico Torrenga
Prostoat
Folkert Sierts
Mien nije hulp
Coby Poelman- Duisterwinkel
Vogel
Jan Huttinga
Foabels
Nane van der Molen
Rooie koater
Eldert Ameling
Ie kinnen hier wel schoelen!
Klaas van Zonneveld
'Lakeika'
Gerhard P. J. Jansema
Proaten of schrieven?
Wim Blaauw


Moi Grunnen
Wim Blaauw

Slim Körte Verhoaltjes:
Ingeborg Nienhuis
Klaas van Zonneveld
Nane van der Molen
Nico Torrenga
Colette Torrenga
Gerhard P. J. Jansema
Kunny Luchtenberg

Gedichten:
Trijnko Pelgrim
Ab Detmers
Anna de Vries- Maarhuis
Nelleke van Vliet
Henk Puister
Jos Rietveld
Bert Weggemans
Jan Sleumer
Coby Poelman- Duisterwinkel
Hanne Wilzing