Kreuze is n tiedschrift veur en deur lezers. Elkenain kin en mag wat insturen. Pebaaier t ook es! Hier hevve wat richtlienen veur hou wie t geern van joe kriegen..
 • Kreuze is n tiedschrift veur de Grunneger toal, wie ploatsen gain inzendens dij overwegend in aander (streek)toalen schreven binnen. Veur elke variaant van t Grunnegs is stee in Kreuze
 • Veur de goie spèllen kin je t beste oetgoan van de beknopte spèllenswiezer dij bie de Pervinzioale Schriefwedstried bruukt wordt:
  webloug
 • Wait je nait (sekuur) hou of je n woord schrieven mouten? Dat kin j'opzuiken in Siemon Reker zien buutswoordenboukje, dat ook op t internet te vinden is: groningsonline
  Doar kin j'ook oetgebraaidere spèllensregels vinden.
 • Richtlien veur t gebruuk van waarkwoorden is t boukje Hogelandster waarkwoorden van Christopher Bergmann en Hindry Schoonhoven. Let op: de Hogelandster spèllen van bepoalde waarkwoorden kin aans wezen as in aander variaanten van t Grunnegs. • Ófhankelk van t aanbod, kommen per schriever veur max. 2 verhoalen of 3 gedichten in n oetgoave van Kreuze. Wil je verhoalen en gedichten insturen, den is t maximum 1 verhoal en 2 gedichten.
 • Veur verhoalen is der n maximoale lengte van om en bie 1500 woorden.
 • As joen tekstverwaarker gain woorden tellen kin: mit t lettertype Arial in n formoat van 11 punten, kom je om en bie 2 bladzieden oet.
 • As je n aander zien tekst bruken of noar t Grunnegers omtoalen, vermeld den de noam van d'oorspronkelke schriever/dichter.
 • As je der n schiere (achtergrond)òfbeelden bie hebben, krieg wie dij geern as lös bestaand. As ie de noam waiten van de moaker, geern derbie vermelden.
 • Teksten kriegen wie geern as Word-document.
 • As joen schrieverij in Kreuze komt, krieg je de rondzendbraif as bewiesnummer toustuurd..
Biedroagen kin j'opsturen noar Henk de Weerd of Bert Wijnholds.
redaksie:

redaksieadres:

stroombraifkes:

tekst:


opmoak:


Atensheerd 114
9737 TE Groningen
Bert Wijnholds


Henk de Weerd
Bert Wijnholds


Henk de Weerd

Dizze keer:

Nijs
Bie mien leste Kreuze
Bert Wijnholds
Honderd Kreuzes
Henk de Weerd
Tradities
Kunny Luchtenberg
Kerstmis
Nane van der Molen
Bernadje Waf Waf
Eldert Ameling
Gain borstklopperij
Klaas van Zonneveld
Foabels
Nane van der Molen
Krekt n verhoal oet Biebel
Anna de Vries- Maarhuis
Jan Huttinga filesetaaiert
Jan Huttinga
Kerstmis op
t Grunneger plattelaand
Coby Poelman- Duisterwinkel
Sicilioanse rente
Ingeborg Nienhuis


Eerste contract
Klaas van Zonneveld
Dat wil ik nait
Klaas van Zonneveld
Wìns
redaksie

Slim Körte Verhoaltjes:
Nane van der Molen
Kunny Luchtenberg
Gerhard P.J. Jansema
Gedichten:
Henk Puister
Jan Sleumer
Anna de Vries- Maarhuis
Folkert Sierts
Hanne Wilzing
Jan Sleumer
Trijnko Pelgrim

Oproup
Index Proza
Index Poëzie
Index Overig