Kreuze is n tiedschrift veur en deur lezers. Elkenain kin en mag wat insturen. Pebaaier t ook es! Hier hevve wat richtlienen veur hou wie t geern van joe kriegen..
 • Kreuze is n tiedschrift veur de Grunneger toal, wie ploatsen gain inzendens dij overwegend in aander (streek)toalen schreven binnen. Veur elke variaant van t Grunnegs is stee in Kreuze
 • Veur de goie spèllen kin je t beste oetgoan van de beknopte spèllenswiezer dij bie de Pervinzioale Schriefwedstried bruukt wordt:
  webloug
 • Wait je nait (sekuur) hou of je n woord schrieven mouten? Dat kin j'opzuiken in Siemon Reker zien buutswoordenboukje, dat ook op t internet te vinden is: groningsonline
  Doar kin j'ook oetgebraaidere spèllensregels vinden.
 • Richtlien veur t gebruuk van waarkwoorden is t boukje Hogelandster waarkwoorden van Christopher Bergmann en Hindry Schoonhoven. Let op: de Hogelandster spèllen van bepoalde waarkwoorden kin aans wezen as in aander variaanten van t Grunnegs. • Ófhankelk van t aanbod, kommen per schriever veur max. 2 verhoalen of 3 gedichten in n oetgoave van Kreuze. Wil je verhoalen en gedichten insturen, den is t maximum 1 verhoal en 2 gedichten.
 • Veur verhoalen is der n maximoale lengte van om en bie 1500 woorden.
 • As joen tekstverwaarker gain woorden tellen kin: mit t lettertype Arial in n formoat van 11 punten, kom je om en bie 2 bladzieden oet.
 • As je n aander zien tekst bruken of noar t Grunnegers omtoalen, vermeld den de noam van d'oorspronkelke schriever/dichter.
 • As je der n schiere (achtergrond)òfbeelden bie hebben, krieg wie dij geern as lös bestaand. As ie de noam waiten van de moaker, geern derbie vermelden.
 • Teksten kriegen wie geern as Word-document.
 • As joen schrieverij in Kreuze komt, krieg je de rondzendbraif as bewiesnummer toustuurd..
Biedroagen kin j'opsturen noar Henk de Weerd of Bert Wijnholds.
redaksie:

redaksieadres:

stroombraifkes:

tekst:


opmoak:


Atensheerd 114
9737 TE Groningen
Bert Wijnholds


Henk de Weerd
Bert Wijnholds


Henk de Weerd

Dizze keer:

Nijs
Terug noar dörp
Folkert Sierts
n Schoap slachten
Klaas van Zonneveld
Miemeroatsie
Jan Sleumer
t Verhoal van Hugo
Anna de Vries- Maarhuis
Herinnerns
Lineke Mooibroek
Goud begun
Jan Huttinga
Foabels
Nane van der Molen
t Boomke
Kunny Luchtenberg
Tippi-tippi-tip
Eldert Ameling
Student aan huus
Coby Poelman- Duisterwinkel
Kerstmis op t metathesische
schip, de Dying Flutchman
Jan Sleumer


Control-Alt-Delete
Trijnlo Pelgrim
Bonifalius bie Rottum vermoord
Gerhard P. J. Jansema
Vernijen veur eten,
toal en swienen
Wim Blaauw
Slim Körte Verhoaltjes:
Ingeborg Nienhuis
Nane van der Molen
Klaas van Zonneveld
Gerhard P. J. Jansema
Kunny Luchtenberg
Gedichten:
Trijnko Pelgrim
Anna de Vries- Maarhuis
Klaas van Zonneveld
Nelleke van Vliet
Bert Weggemans
Henk Puister
Coby Poelman- Duisterwinkel
Pim de Noues
Wìns