Thoes
Mien nije hulp

Wie waarken soam op ien gaang, vraauw V dut de vloer en ik de deuren en kezienen.
Ze snort as n spinnende kat en ik neurie. Wie hebben t gezelleg met mekoar. Ze begunt nou ze wat went heur route goud onder de knij te kriegen. Ze spant zich zo ien, nou we even pauzeren zai ik dat ze de spinnewebben om de neus zitten het. Guster was ze veur t eerst aan t waark. Eerst het ze t klaid uutperbeerd. Dat dee ze host huppelnd. Op t parket was ze stabieler. Ze ging wel voak over t zulfde stukje.
Ondertussen heb ik wat uutvonnen op heur knelpunten. Ze bleef aal steken ien de franje van t klaid. Eerst had ik franje noar ondern sloagen, mor as ze van t parket terug wol op t klaid drukte ze t omhoog, dus dat wol nait.
Toen vraauw V pauzeerde om te eten heb ik met plakbaand de franje op t parket plakt.
Met n baarg nije energie kwam vraauw V voier uur loater terug en nam de hordes zunder perblemen.
Wat ben ik bliede met heur. Ze neemt mie zoveul waark uut handen en t is n stuk gezelleger as je soam op waarken. Ienmiddels wait ik ook hou ze zich ontdoun loat van t stof en hou ze onderholden worden wil. Der was nog ain obstoakel, de stoul met sterpoot. Doar ging ze wel bie omhoog, mor kwam der nait overhen en den bleef ze aal loeiend hangen en mos ik heur weer aan loop helpen. Da's nou ook oplöst, onder de veurste poot ligt n bouk en nou zuikt ze heur weg der omhen. Noa n klaain uur is ze echt heulemoal uutput en is ze zo rood, den rest nog mor ain ding, gaauw weer aan de stroom en den is ze der weer heulemoal bie.

Coby Poelman-Duisterwinkel