Thoes


Bie mien leste Kreuze

In meert 2011 vuil mien oge op n artikel in t Dagblad van het Noorden: n Grunneger tiedschrift mit de noam Kreuze was op zuik noar n nije tekstredakteur. Kreuze … dat kwam mie nait bekend veur, wat zol dat wezen? n Digitoal tiedschrift veur elkenaine dij Grunnegs schrieven kin, zoveul wuir mie dudelk. Bie n kiekje op dij webstee bleek t mie toch wél aargens bekend veur te kommen. Was k der den es n moal veurbie kommen, zunder der wieder acht op te sloagen? Kreuze was wel ain van de best bewoarde gehaaimen in de Grunneger toalwereld.

Uut t DvhN-artikel bleek, vanzulf, dat je 'wat hebben mouten' mit de Grunneger toal. Grunnegs proaten dee k altied al en t lezen ging mie ook goud òf, deur de bouken van Jan J. Boer dij bie mien ollu in d'kaaste stonden. Schrieven ging bie mie nog mainst in t Nederlands. In t Grunnegs haar k al wel pebaaierd … mor (zo denken meer begunnende Grunneger schrievers) wèl wol dat nou lezen? Aan mien spèllen kon t nait liggen, mit Siemon Reker zien buutswoordenboukje in huus. Dat 'wat hebben' mit de Grunneger toal zat wel goud, in woord en geschrift.

Dat leek mie wel wat tou, dat Kreuze. k Heb mor es n berichie stuurd. Doar wuir positief op reageerd en de redakteurs wollen kommen te proaten. Zo muik k kennis mit Jan Blaauw en Henk de Weerd, twij laifhebbers van de Grunneger toal, dij mit heur tiedschrift benoam n podium baiden wollen aan Grunneger schrievers woarveur nait altied stee was en is in Krödde en Toal en Taiken. Zai zagen der wel wat in om Jan zien toaken aan mie in handen te geven en ik haar der zin aan om mit dat waark te begunnen. Zo bin k in de Grunneger toalwereld te lande kommen.

k Kreeg veul positieve reaksies op mien redakteurschop. En k bin al gaauw nuver aan t waark zet: noa t bericht dat je schrieverij in t vervolg noar mie insturen mozzen, kreeg k sikkom votdoadelk d’eerste biedroagen toustuurd. Doar haar geliek al n bult oardeghaid aan en k leerde der ook meer van over de Grunneger toal. En t leren is tot aan dit nummer tou deurgoan. k Leuf dat k mien waark mainsttied noar joen tevredenhaid doan heb, mor k heb ook wel kritiek van schrievers kregen. Veur n enkeling het dat n reden west om nait meer in Kreuze te schrieven. k Kin wel zeggen dat k t altied noar mien beste waiten doan heb.

Geern daank ik Jan Blaauw, dij mit ale vertraauwen zien waark aan mie overdroagen het, en Henk de Weerd, veur de soamenwaarken van om en bie 11½ joar. k Daank elkenaine dij Kreuze volgd en lezen het via e-mail, facebook of op wat veur menaaier den ook, veur d'aandacht dij wie zeuventien joargangen + ain nummer (dizze Kreuze is al d'achttiende joargang) van joe kregen hebben. En vanzulf gaait slim veul daank uut noar de schrievers, dij altied weer schiere biedroagen leverd hebben. Want zunder schrievers zol der ja gain Kreuze wezen.

Ik blief veur miezulf aan d'loop mit Grunnegs schrieven, in elk gevaal op mien aigen webstee https://www.bertwijnholds.nl/, woarmit k meer doun mout en wil. Wieder wil k nog kieken of k mie inzetten blieven kin veur de Grunneger toal … nait meer as tekstredakteur, mor meugelk wel op aander menaaiern. Wèl wait heur of zai je in de toukomst nog van of over mie of komve nander nog es n moal tegen in de Grunneger toalwereld. Veur nou wìns k joe t alderbeste. Moi.

Bert Wijnholds