Thoes
Honderd Kreuzes.
Feest?.......of toch nait?

100 Kreuzes, 17 joargangen, Wat vlogt de tied. t Liekt nog zo kört leden dat t eerste nummer uutkwam, mor t kin wezen dat t vlaigen van de tied mit leeftied te moaken het. Loaten wie t doar mor op holden.
k Zet even wat op n riege:

2005: Noa 38 joar waarken in t onderwies kon k nog net gebruuk moaken van de VUT-regeling. Even biekommen, niks aan de kop, dat leek mie wel wat. Dat was ook wel zo, mor noa verloop van tied begon t toch weer te krieweln. Je willen toch wat omhanden hebben. Buurman even wiederop haar heurd dat k mit de VUT was en kwam langs mit de vroage of k der nait veur vuilde om ‘de hertenkampcommissie te coördineren’. Ik heb wel wat mit daaier, dat was dus gain perbleem, mor dat k den ook de boukholden doun mos, doar haar k nait veul zin in. ‘t Is mor even biegoan’, verzekerde hai mie, ‘En eh….. most ook n joarverslag moaken en n joaroverzicht van inkomsten en uutgoaven, mor dat stelt ook niks veur’. Joe roaden t al……. k bin derin stapt.

Jan Blaauw, dij k nog kende van de kweekschool in Winschoot, was joarenlaank direkteur wèst van de basesschool in Noordhörn, mor körtsleden ook stopt mit zien waark. Jan vertelde mie dat der gelegenhaid was om n kurses Grunnegs te volgen in t dörpshuus. Hai wol zuk der wel veur opgeven en of dat ook niks veur mie was. Om n lang verhoal kört te moaken, wie hebben de kurses volgd.
Jan haar wel es wat in t Grunnegs schreven, mor veur mie was dat nij. As geboren veenkolonioal was k vanzulf opgruid mit de Grunneger toal. Mor schrieven is toch wel even wat aans as proaten, doar kwam k al gaauw achter.

2006: Noa òfloop van de kurses kwam Jan mit t veurstel om wat te doun mit wat wie opstoken haren. Hai was al even begonnen mit n soort ‘rondzendbraif’ dij hai Kreuze nuimd haar en dij e den as droadpost versturen wol. Mìnsen konden dij den vrij deursturen.
Wie hebben toun besloten om dat mit zien baaident te doun. Jan zol de teksten doun, doar was hai al wat meer in thoes, en den zol ik de opmoak doun, omdat ik mie al wat meer verdaipt haar in t waarken mit de kompjoeter.

Wie haren de eerste nummers nog mor net verstuurd, toun k opbèld wui deur Henk Dikkema, n ex-collega. Wie haren nog geregeld kontakt mit mekoar en zodounde was hai ook op de heugte van t verschienen van Kreuze. ‘Mor woarom allain n rondzendbraif?’, vruig Henk. ‘Woarom gain webstee? Den beraaik je veul meer mìnsen’. Hai wol wel n opzetje moaken veur n webstee. k Mos mor even langskommen. Dat leek mie wel schier tou, mor hou mos dat den? k Kon mie wel n beetje redden op de kompjoeter, mor n webstee bieholden, dat is wel even n poar stapjes wieder. ‘Gain perbleem’, zee Henk, ‘Dat leer ik die zo’. En hai het mie dat leerd. Mit valen en opstoan vanzulf. Eerst in ‘Flash’ en toun dat nait meer ondersteund wui, in ‘HTML’.

2011: Jan Blaauw is in 2011 stopt as tekstredakteur. Veur hom was 6 joar wel genog. Wie gingen op zuik noar n opvolger. En dij dainde zuk aan, n zekere Bert Wijnholds. Wie binnen bie Bert langsgoan om te proaten en Bert het ons overtuugd dat e t waark as tekstredakteur wel aan kon. En hai het dat meer as woar moakt. Hai bleek de juuste persoon te wezen veur dit waark, ondanks alle bepaarkingen woar hai mit te moaken het. Om Kreuze te promoten het e noast de webstee, ook gebruuk moakt van aandere kenoalen as Facebook en Linkedin. Zoaken woar Jan en ik nog nait zo mit aan de loop waren.

2022 : Begun dit joar stuurde Bert n berichtje mit de vroage of k even langskommen wol. Hai wol even proaten. Ik wos geliek woar t ‘proaten’ over goan zol. En dat bleek te kloppen. Bert wol ook groag nog wat aandere dingen doun dij nog op zien verlanglieske stoan en om doar tied veur vrij te moaken, wol e wel stoppen mit Kreuze. k Haar doar alle begrip veur.
Veur mie is t ook veurbie. t Is goud wèst zo. As Kreuze nog wieder gaait, den mout dat mit nij bloud, mit nije ideeën.
Tot zowied het zuk nog gainaine aanmeld om Kreuze over te nemen, mor wie hebben de hoop nog nait opgeven dat dit toch nog gebeurt. Zo nait, den is t nait aans.
Eerstetied blift nummer 100 nog op de webstee stoan. Zoast nou liekt tot september 2023.

Bedankt schrievers, lezers en aandere mìnsen dij mitwaarkt hebben om Kreuze 6 moal per joar, 17 joar laank weer vol te kriegen. Bedankt Jan Blaauw en Henk Dikkema veur wat zai veur Kreuze betaikend hebben. En den Bert…..Wat n inzet, wat n deurzetter… Daip respekt. Bedankt !! Goa dat doun wast die veurnomen hest.

Schiere feestdoagen en veul zegen in 2023.

Hold joe,

Henk de Weerd